HVORDAN VI ARBEIDER

Studentparlamentet er knutepunktet for studenttillitsvalgte på campus.
Tillitsvalgte er med på møter med instituttene, og vårt arbeidsutvalg møter lokal ledelse,
og sammen er vi med på å videreutvikle studiehverdagen din.

Campusråd

Vi møter fast i campusrådet,
og koordinerer tiltak sammen
med ledelsen lokalt.

Studentråd

Instituttillitsvalgte som lokalt er i
Studentparlamentet, er også med i de
respektive fakulteters studentråd.

Demokratiet

Vi sørger for at valg gjennomføres til alle
verv som er knyttet opp mot
NTNU sitt studentdemokrati.

Velferd

Gjennom å samarbeide tett med Velferdsutvalget
videreutvikler vi i samarbeid studenttilbudet.

Hvordan finne frem på campus