Tillitsvalgtkonferanse

Sitter du i en referansegruppe? Er du tillitsvalgt i klassen din? Tillitsvalgt ved NTNU?

Ønsker du å bli bedre kjent med NTNU? Vil du vite hva det å være tillitsvalgt betyr?

Studentdemokratiet ved NTNU inviterer studenttillitsvalgte ved alle nivå på NTNU til en konferanse fredag 09.september. Konferansen vil foregå i Trondheim og vil foregå på norsk. Reise og overnatting blir dekket for oss som reiser fra Gjøvik.

Konferansen vil være på Øya Helsehus i ØHA2-2 kl. 09.00. og det serveres lunsj til alle deltakere. Endelig program kommer i løpet av uke 33.

Spørsmål kan rettes til tillitsvalgtkonferansen@studenttinget.no.

Meld deg på i lenken under innen 26. August 2022:

Meld deg på tillitsvalgtkonferanse