Tillitsvalgtkonferanse

Sitter du i en referansegruppe? Er du tillitsvalgt i klassen din? Tillitsvalgt ved NTNU? Ønsker du å bli bedre kjent med NTNU? Vil du vite hva det å være tillitsvalgt betyr? Studentdemokratiet ved NTNU inviterer studenttillitsvalgte ved alle nivå på NTNU til en konferanse fredag 09.september. Konferansen vil foregå i Trondheim og vil foregå på […]