Studentparlamentet forbereder seg til en unik studiestart

Det kommende semsteret på NTNU i Gjøvik, byr på en spennende tilværelse! Vi i studentparlamentet jobber for å gjøre denne best mulig, med hjelp fra deg – selvfølgelig. Vi ønsker alle velkommen til en trygg og karakterbyggende studiestart, nye og gamle studenter i lag; nye innfallsvinkler og ideer definerer 2020 da verden ble snudd på hodet. Lyst til å dele dine drømmer? Engasjer deg, da vel!

Velkommen til Gjøvik

Det er ikke lenge igjen til starten på høstsemesteret 2020! Og i år er Studentparlamentet like gira som før på å ta dere alle vel imot! I år kommer det mange nye studenter, som har levd opp til stadig økende krav, både akademisk og fra samfunnet. Vi håper i tråd med dette at årets engasjement er høyere enn noen gang!

Studentlivet kan som kjent være en stor, spennende og ikke minst veldig ny livsfase. Vi i Studentparlamentet stiller derfor oss selv til disposisjon om du skulle ha noen spørsmål om hvor du skal henvende deg for å få den informasjonen du måtte trenge. Og i år legger vi ekstra vekt på den unike studiesituasjonen, som kan være spennende for noen og ikke helt det man kanskje hadde tenkt seg for andre.

Mange har allerede gjennomgått ikke bare et unikt semester, en annerledes vår og kanskje russetid. Men også nå en unik livsfase, som vi i Studentparlamentet jobber aktivt for å gjøre bedre, og tilpasse den ekstraordinære tiden vi lever i.

Hvem er Studentparlamentet?

Vi jobber for saker som angår deg som student – direkte og indirekte. Dette kan være saker som: studentboliger, lesesaler, psykosiosialt miljø, emnekvalitet, god kollektivtransport, internasjonalt fokus og jobbe for din mulighet til å ha et rikt studentliv på campus. Utenfor campus jobber vi hardt for at studiebyen Gjøvik, sammen med campus integreres bedre, med større fokus på studentene ved å skape et sentrumsnært campus.

Det handler selvfølgelig om å aktivt ivareta studentenes interesser, i alle saker som måtte direkte eller indirekte angå oss. Vi tar opp saker med ledelsen ved universitetet, samt uttaler oss om byutviklingen. Dette kan innebære alt fra å oppfordre til studentrabatter med «studentvennlig» stempel til bedrifter fra studentdemokratiet, til å bidra til kommunestyrevedtak om flere studentboliger i Røverdalen.

I Gjøvik er innovasjon på agendaen, og med god takhøyde.

I Gjøvik har vi mange muligheter for utvikling, innovasjon, nyskapning og ikke minst et næringslivsnært studiemiljø. NTNU i Gjøvik sin relasjon til næringslivet er unik og utvilsomt noe man bør benytte seg av. Et eksempel på dette er vår nære relasjon til Bright House, og at Raufoss ikke er langt unna.

Om du skulle ønske å finne ut av hvordan du kan få mest mulig ut av din studiehverdag, kan du sjekke ut denne linken her med en oversikt over foreninger på Gjøvik: spgjovik/no/foreninger

Vi i Studentparlamentet ønsker velkommen til en trygg og lærerik studiestart!