Hei!

Studentparlamentet er studentenes høyeste organ ved NTNU i Gjøvik, og et underorgan av Studenttinget i Trondheim. Er det saker du ønsker å ta opp som gjelder skolen, er det oss du skal henvende deg til. Vi har møter med skolens ledelse ved jevne mellomrom hvor vi tar opp saker fra studentene. Vi har kontor i kantinen og kontortid i lunsjen mandag til fredag, men det er selvsagt bare å huke tak i oss utenom også.

Studentparlamentet representerer deg, og som vist på bildet kobles vi sammen med Studenttinget, studentrådene, Velferdsutvalget og Velferdstinget. Det velges også to representanter fra Gjøvik inn i Studenttinget NTNU medio november hvert år. Studentparlamentet velger representantene til Velferdsutvalget i Gjøvik.

Instituttillitsvalgte (ITV-er)

Under finner du kontaktinformasjon for dine institutt og program-tillitsvalgte. Forkortelsen i parentes indikerer institutt og fakultets-tilhørighet. Ønsker du å høre mer om studentdemokratiet ved NTNU, kontakt oss for en uformell samtale.

Institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT – ØK)

Helle Ivarrud og Lina Feste

gjovik@sr-ok.no

Institutt for helsevitenskap Gjøvik (IHG – MH)

Ingalill Reitan Olsen og Magnus Andreas Omberg

ihg@sr-mh.no

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK – IE)

William Seiner og Simen Ramberg

iikg@sr-ie.no

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI – IE)

Sondre Fuhr

idi@sr-ie.no

Institutt for Design (ID – AD)

Ida Parelius og Even Brujordet

id-gjovik@sr-ad.no

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB – IV)

Kinga Turlaj og Svein Kaupang

ivb@sr-iv.no

Institutt for elektroniske systemer (IES – IE)

Joakim Løland (Programtillitsvalgt Gjøvik)

Mer informasjon om studentrådene:

Les mer om hva studentrådene gjør, hvem de fakultets-tillitsvalgte er og hva de forskjellige rollene innebærer på linken under.

studentrad.no