Om studentdemokratiet

Studentparlamentet er studentenes høyeste organ ved NTNU i Gjøvik, og et underorgan av Studenttinget. Er det saker du ønsker å ta opp som gjelder deg som student i Gjøvik, er det oss du skal henvende deg til. Vi har møter med skolens ledelse ved jevne mellomrom hvor vi tar opp saker fra studentene. Vi har kontor ved kantinen og kan enkelt nås ved å sende oss en epost.

Studentparlamentet representerer deg, og som vist på bildet kobles vi sammen med Studenttinget, studentrådene, Velferdsutvalget og Velferdstinget. Det velges også to representanter fra Gjøvik inn i Studenttinget NTNU medio november hvert år. Studentparlamentet velger representantene til Velferdsutvalget i Gjøvik.

 

Møteplan våren 2021

Saker til våre møter kan meldes av alle studenter ved NTNU i Gjøvik, senest åtte (8) dager før møtet. Saker meldes per e-post til sp@gjovik.ntnu.no 

  • onsdag 27. januar
  • mandag 15. februar
  • tirsdag 9. mars
  • tirsdag 6. april

Instituttillitsvalgte (ITV-er)

Under finner du kontaktinformasjon for dine institutt og program-tillitsvalgte. Forkortelsen i parentes indikerer institutt og fakultets-tilhørighet. Ønsker du å høre mer om studentdemokratiet ved NTNU, kontakt oss for en uformell samtale.

Institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT – ØK)

Helle Ivarrud og Mats Syverud

gjovik@sr-ok.no

Institutt for helsevitenskap Gjøvik (IHG – MH)

Fredrik Sperre og Magnus Andreas Omberg

ihg@sr-mh.no

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK – IE)

William Seiner og Simen Ramberg

iikg@sr-ie.no

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI – IE)

Sander Fuhr

idi@sr-ie.no

Institutt for elektroniske systemer (IES – IE)

Joakim Løland

Institutt for Design (ID – AD)

Adrian Riise og Even Brujordet

id-gjovik@sr-ad.no

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB – IV)

Kinga Turlaj og Christian Hannestad

ivb@sr-iv.no

Mer informasjon om studentrådene:

Les mer om hva studentrådene gjør, hvem de fakultets-tillitsvalgte er og hva de forskjellige rollene innebærer på linken under.

studentrad.no