Hei!

Studentparlamentet er studentenes høyeste organ ved NTNU i Gjøvik, og et underorgan av Studenttinget i Trondheim. Er det saker du ønsker å ta opp som gjelder skolen, er det oss du skal henvende deg til. Vi har møter med skolens ledelse ved jevne mellomrom hvor vi tar opp saker fra studentene. Vi har kontor i kantinen og kontortid i lunsjen mandag til fredag, men det er selvsagt bare å huke tak i oss utenom også.

Studentparlamentet representerer deg, og som vist på bildet kobles vi sammen med Studenttinget, studentrådene, Velferdsutvalget og Velferdstinget. Det velges også to representanter fra Gjøvik inn i Studenttinget NTNU medio november hvert år. Studentparlamentet velger representantene til Velferdsutvalget i Gjøvik.