We look forward to see you all

Arbeidsutvalget i Studentparlamentet, her sammen med leder i Velferdsutvalget i Gjøvik. Foran fra venstre: Håkon Heintz leder i SP, Julie Heiberg nestleder i SP, bak fra venstre: Svein-Erik Olsen kommunikasjonsansvarlig i SP, og Robin Due Herrmann leder i VU Gjøvik.

English below.

Studentparlamentet har nå lagt bak seg en flott sommer med kombinert overlapp fra tidligere ledelse til ny, og ferieavvikling. Vi har forberedt oss til å ta imot nye studenter, og ser veldig frem til å bidra til å gjøre din studiehverdag god. Du vil blant annet møte oss lørdag 18.august når Studentparlamentet og Velferdsutvalget har felles grilling for studentene mellom rebusløpet og Byfestens konserter.

»Et råd til dere nye studenter er å engasjere dere i studentfrivilligheten. Utbyttet du får i form av venner, kunnskap, og gøy er verdt den tiden du legger inn i det. Byen Gjøvik er under utvikling, og jeg ønsker deg som ny eller returnerende student velkommen til nytt semester.» sier Robin Due Herrmann, leder i Velferdsutvalget.

Studentparlamentet tar opp saker med universitetsledelsen for deg, og bidrar til videreutviklingen av studenttilbudet i Gjøvik gjennom ulike fora. Her på vår nettside og gjennom vår facebookside kan du få nyttige tips, oppdateringer som angår deg som student, og du kan kontakte oss ved å sende oss en epost eller facebookmelding. Kontordøren vår er åpen mandag til fredag 11:15 – 13:00, og vi slår gjerne av en prat med deg.

»Jeg oppdaget gjennom å være engasjert hvor mye mer man kan få ut av studiehverdagen» sier Håkon Heintz, leder i Studentparlamentet. »Det hele starter i Fadderuka som er en super start på en sosial studiehverdag, og uansett hva du deltar på vil du møte nye venner.» fortsetter han.

 

English:
Studentparlamentet have started up after summer vacation and a period of experience exchange between old and new management. We are now well prepared to greet new students welcome, and look forward to help out making your student life a great one. You will see us on saturday 18th when we and The Welfare Committee serve grilled food to new students between the treasure hunt and Byfestens concerts.

»An advice to new students is to engage in students activities. The outcome you get in form of friends and network is well worth the time spent. The city of Gjøvik is under developement, and I welcome you as new or returning student to a new semester.» says Robin Due Herrmann, chairman of The Welfare Committee.

The Student parliament represents you in cases in meetings with the university management on your behalf, and contributes to the development of student offers through different forums. On our website and Facebook page you’ll find a variety of tips and useful updates regarding your student life, you can contact us via Facebook messages or email. Our office is open monday to friday from 11:15 to 13:00, and we would like a chat with you.

»I discovered through being engaged in student activities how much more I can get out of student life» says Håkon Heintz, leader of The Student Parliament. He continues »It all starts during Fadderuka witch is a great start on a social student life, and you’ll meet new friends no matter what you are attending.»