Studentvalg og ledige verv

Vårsemesteret går fort unna, og det er tid for nyvalg til forskjellige spennende roller. Her er muligheter for studenter som ønsker å bidra til videreutviklingen av NTNU, av campus Gjøvik, og av ditt institutt.

Studentparlamentet på seminar. Foto: Håkon Heintz

Først ut er valg til Velferdsutvalget i Gjøvik, en lokal forgrening av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. VU, som vi kaller det på kort, arbeider med lokale studentvelferdssaker. Eksempler på det er å være med å prioritere sponsorsøknader fra foreninger i Gjøvik til VT og Sit. Andre eksempler er å videreutvikle organisasjonskollektivet (Berghusvegen 12) hvor flere studentforeninger holder til, og å bidra til at Sit og Gjøvik kommune jobber videre med utbygging av studentboliger. VU består av 1-2 studenter fra Fagskolen Innlandet, og 3-5 studenter fra NTNU i Gjøvik som velges av Studentparlamentet tirsdag 6.april.
Les mer om VU og VT her: www.velferdstinget.no

Det neste som skal velges er studentenes representanter i universitetsstyret for perioden 2021-2022. Det velges en kvinnelig og en mannlig representant fra studentene hver vår, som tiltrer i juli/august, og som får tilbud om å bli en del av ledergruppen til Studenttinget. Interessert i å vite mer om å være student i styret? Sjekk ut facebooksiden til styrerepresentantene, og studentvalget.no

På studentvalget.no finnes også informasjon om valg av instituttillitsvalgte (ITVer) og fakultetstillitsvalgte. I Gjøvik har vi syv institutt som har instituttillitsvalgte, fem har to, og to har en ITV. Det er fakultetene og instituttene selv som bestemmer hvor mange tillitsvalgte de skal ha, og det skjer i samråd med studentrådene ved fakultetene. Her hos oss i Gjøvik er instituttillitsvalgte også medlem av Studentparlamentet, derfor har de stemmerett både i sitt eget studentråd ved fakultetet, og i Studentparlamentet. Vi har bygget opp parlamentet vårt slik fordi vi mener det er viktig å samarbeide godt på tvers av instituttene for å videreutvikle vårt campus i fellesskap. Det er Studentparlamentet ved ITVene som velger arbeidsutvalget vårt.

Leder av Studentparlamentet, Svein-Erik S. Olsen. Foto: Espen Vestad

Etter en vedtektsendring vi gjorde i vår, skal vårt arbeidsutvalg (AU) utvides med to nye roller. Derfor skal det ved neste konstituerende møte velges leder, nestleder, kommunikasjonsansvarlig, læringsmiljøansvarlig og internasjonalt ansvarlig. De to sistnevnte er nye roller, og er inspirert av rollene til vårt søsterparlament i Ålesund, og arbeidsutvalget til Studenttinget. De ukentlige møter og gjøremål fordeles internt i AU, hvor leder og nestleder blant annet deltar annenhver uke i campusråd, sammen med viserektor, instituttledere og seksjonsledere i Gjøvik.

Ønsker du å stille til Velferdsutvalget i Gjøvik på vegne av NTNU studentene? Last ned kandidatskjemaet, og send det til oss på epost innen kl 15:00 tirsdag 6.april.