Studentparlamentet supplerer

Ønsker du å bidra i Studentparlamentet eller Velferdsutvalget det neste året? Da søker vi kandidater til nestleder og kommunikasjonsansvarlig i SP, og medlemmer av VU for perioden 2020-2021.
Meld ditt kandidatur nå!

Nestleder er leders stedfortreder, og vil sammen med kommunikasjonsansvarlig få ansvar for oppfølgingen av noen lokale saker som pågår. Vi skal bygge oss selv som et team, som skal ivareta studentenes interesser på campus Gjøvik og koordinere ressursene internt i Studentparlamentet.

 

Velferdsutvalget er sammensatt av inntil fem NTNU studenter, og en til to studenter fra Fagskolen Innlandet. Utvalget jobber med velferdssaker for studentene, hvor blant annet prioriteringer av velferdsmidler inngår, og en del anbefalinger til Sit om hva som bør satses på i Gjøvik. VU, som det kalles på kort, er en lokal studentpolitisk påvirker som jobber tett opp mot Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (VT), og leder av VU er stedlig leder av VT og en del av arbeidsutvalget. Derfor honoreres VU-leder med 25% av VT. Har du spørsmål til disse rollene i VU, send en epost til au-gjovik@velferdstinget.no

Litt mer om nestleder i Studentparlamentet: Du blir leders stedfortreder, og med på sentrale møter med NTNU hvor studentene via SP stiller med to representanter. Det blir et team arbeid hvor vi finner arbeidsfordeling i felleskap, og fordeler dette mellom oss. Rollen honoreres i 2020-2021 med 20%, på lik linje med kommunikasjonsansvarlig, og begge inngår i arbeidsutvalget til Studentparlamentet NTNU i Gjøvik.

Kommunikasjonsansvarlig i SP vil i hovedsak være koordinator for vår interne og eksterne kommunikasjon, og vil få andre oppgaver ut fra hva vi i arbeidsutvalget sammen bestemmer. Det kan oppstå situasjoner i løpet av året hvor det blir nødvendig å steppe inn for leder eller nestleder i noen møter, og derfor er det tette løpende samarbeidet nødvendig.

 

Er du interessert, og ønsker å stille? Send oss en melding på vår facebookside, eller en epost til gjovik@studenttinget.no innen torsdag 2.7. klokken 10:00