Brenner du for en bedre studiehverdag? Still til AU!

Vil du kjempe for din hjertesak?

Etter en lang og god periode som arbeidsutvalg, nærmer vi nå å takke for oss! Vår innvolvering i saker i både universitet og by, bidrar i å gjøre Gjøvik til et enda bedre sted for studenter. Vi har kjempet for deres studiehverdag!

Til neste periode ser vi etter nye ildsjeler som har lyst til å ta stafettpinnen videre, som leder, nestleder og tre nye medlemsroller! Leder, nestleder, kommunikasjonsansvarlig, læringsmiljøansvarlig og internasjonalt ansvarlig! Om dette er noe du brenner for anmoder vi deg til å ta opp kampen for din hjertesak!

Du kan sende dette skjemaet til sp@gjovik.ntnu.no.

Her er litt informasjon om de forskjellige rollene DU kan tiltré!

Etter en vedtektsendring vi gjorde i vår, skal vårt arbeidsutvalg (AU) utvides med to nye roller. Derfor skal det ved konstituerende møte mandag 3.mai velges leder, nestleder, kommunikasjonsansvarlig, læringsmiljøansvarlig og internasjonalt ansvarlig. Leder er kompensert som en 100% fulltidsstilling, mens nestleder er kompensert som en 30% deltidsstilling.

De to nye rollene læringsmiljøansvarlig og internasjonalt ansvarlig er inspirert av rollene til vårt søsterparlament i Ålesund, og arbeidsutvalget til Studenttinget. De ukentlige møter og gjøremål fordeles internt i AU, og du vil i kommende periode være med å utvikle den nye strukturens innhold. Leder og nestleder deltar blant annet i campusråd annenhver uke, sammen med viserektor, instituttledere og seksjonsledere i Gjøvik.