Still som instituttillitsvalgt!

Som instituttillitsvalgt har du påvirkningskraft på flere områder. Samtidig som du er tillitsvalgt på instituttnivå og har ansvar for klassetilllitsvalgte sitter du også i studentrådene sammen med andre instituttillitsvalgte på ditt fakultet og fakultetstillitsvalgte, og du er også en del av studentparlamentet lokalt på Gjøvik. Det å være ITV er en deltidsstilling som er fin å ha ved siden av studiene, da du jobber på skolen og har muligheten til å forbedre det som er rundt deg. Det ser jo også veldig bra ut på CVen å ha et slikt verv, pluss du får bli med på mye sosialt. Det trengs nå nye ITVer på Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK), Institutt for helsevitenskap (IHG), Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB), Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) og Institutt for design (ID).

Her finner du linker til hvor du kan stille, eller les mer på Studentvalget.no