Om studentdemokratiet

The Student parliament is the highest student council at NTNU in Gjøvik, and a direct subordinate of Studenttinget. Er det saker du ønsker å ta opp som gjelder deg som student i Gjøvik, er det oss du skal henvende deg til. Vi har møter med skolens ledelse ved jevne mellomrom hvor vi tar opp saker fra studentene. Vi har kontor ved kantinen og kan enkelt nås ved å sende oss en epost.

The Student Parliament represents you, and as shown on the picture, we are connected to Studenttinget, the student councils, the welfare committee and Velferdstinget. Det velges også to representanter fra Gjøvik inn i Studenttinget NTNU medio november hvert år. Studentparlamentet velger representantene til Velferdsutvalget i Gjøvik.

Leder: Kristina Eraker Ødegård 

Nestleder: Ingunn Andreassen

Læringsmiljøansvarlig: Sara Eggen

VU-leder: Siri Gluggvasshaug

 

Møteplan våren 2022

Saker til våre møter kan meldes av alle studenter ved NTNU i Gjøvik, senest fem (5) dager før møtet. Saker meldes per e-post til sp@gjovik.ntnu.no eller gjovik@studenttinget.no.

  • onsdag 2. februar
  • mandag 7. mars
  • mandag 25. april
  • onsdag 11. mai

Instituttillitsvalgte (ITV-er)

Under finner du kontaktinformasjon for dine institutt og program-tillitsvalgte. Forkortelsen i parentes indikerer institutt og fakultets-tilhørighet. Ønsker du å høre mer om studentdemokratiet ved NTNU, kontakt oss for en uformell samtale.

Institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT – ØK)

Timian Dahl og Mats Syverud

gjovik@sr-ok.no

Institutt for helsevitenskap Gjøvik (IHG – MH)

Mari Sigurdsen Sotomayor og Carmen Victoria Ortiz Skille

ihg@sr-mh.no

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK – IE)

Espen Eriksen og Sondre Sand

iikg@sr-ie.no

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI – IE)

Sander Fuhr

idi@sr-ie.no

Institutt for elektroniske systemer (IES – IE)

Joachim Holm Barø

Institutt for Design (ID – AD)

Lisa Grøtan Sørgaard og Ingvild Netland Nystein

id-gjovik@sr-ad.no

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB – IV)

Rune Stavran Danielsen og Christian Hannestad

ivb@sr-iv.no

Mer informasjon om studentrådene:

Les mer om hva studentrådene gjør, hvem de fakultets-tillitsvalgte er og hva de forskjellige rollene innebærer på linken under.

studentrad.no