Om studentdemokratiet

The Student parliament is the highest student council at NTNU in Gjøvik, and a direct subordinate of Studenttinget in Trondheim. If you have cases regarding the university, please contact us. We are in routinely meetings with the management of the university. Our offices is located in the canteen, and we have opening hours mid day.

The Student Parliament represents you, and as shown on the picture, we are connected to Studenttinget, the student councils, the welfare committee and Velferdstinget. Det velges også to representanter fra Gjøvik inn i Studenttinget NTNU medio november hvert år. Studentparlamentet velger representantene til Velferdsutvalget i Gjøvik.

 

Instituttillitsvalgte (ITV-er)

Under finner du kontaktinformasjon for dine institutt og program-tillitsvalgte. Forkortelsen i parentes indikerer institutt og fakultets-tilhørighet. Ønsker du å høre mer om studentdemokratiet ved NTNU, kontakt oss for en uformell samtale.

Institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT – ØK)

Helle Ivarrud og Mats Syverud

gjovik@sr-ok.no

Institutt for helsevitenskap Gjøvik (IHG – MH)

Fredrik Sperre og Magnus Andreas Omberg

ihg@sr-mh.no

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK – IE)

William Seiner og Simen Ramberg

iikg@sr-ie.no

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI – IE)

Sander Fuhr

idi@sr-ie.no

Institutt for elektroniske systemer (IES – IE)

Joakim Løland

Institutt for Design (ID – AD)

Adrian Riise og Even Brujordet

id-gjovik@sr-ad.no

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB – IV)

Kinga Turlaj og Christian Hannestad

ivb@sr-iv.no

Mer informasjon om studentrådene:

Les mer om hva studentrådene gjør, hvem de fakultets-tillitsvalgte er og hva de forskjellige rollene innebærer på linken under.

studentrad.no