Brenner du for en bedre studiehverdag? Still til AU!

Vil du kjempe for din hjertesak? Etter en lang og god periode som arbeidsutvalg, nærmer vi nå å takke for oss! Vår innvolvering i saker i både universitet og by, bidrar i å gjøre Gjøvik til et enda bedre sted for studenter. Vi har kjempet for deres studiehverdag! Til neste periode ser vi etter nye […]

Studentparlamentet supplerer

Ønsker du å bidra i Studentparlamentet eller Velferdsutvalget det neste året? Da søker vi kandidater til nestleder og kommunikasjonsansvarlig i SP, og medlemmer av VU for perioden 2020-2021. Meld ditt kandidatur nå! Nestleder er leders stedfortreder, og vil sammen med kommunikasjonsansvarlig få ansvar for oppfølgingen av noen lokale saker som pågår. Vi skal bygge oss […]