Studentparlamentet supplerer

Ønsker du å bidra i Studentparlamentet eller Velferdsutvalget det neste året? Da søker vi kandidater til nestleder og kommunikasjonsansvarlig i SP, og medlemmer av VU for perioden 2020-2021. Meld ditt kandidatur nå! Nestleder er leders stedfortreder, og vil sammen med kommunikasjonsansvarlig få ansvar for oppfølgingen av noen lokale saker som pågår. Vi skal bygge oss […]