Flere medlemmer i arbeidsutvalget

Fra Høyre: Leder Ingunn, Internasjonalt ansvarlig Henrik, nestleder Henning, og læringsmiljøansvarlig Malin Vi har valgt inn to nye engasjerte studenter i arbeidsutvalget! I Tillegg til leder Ingunn og nestleder Henning som har hatt vervet siden sommeren, har vi nå fått inn læringsmiljøansvarlig Malin, og internasjonalt ansvarlig Henrik. Dette betyr at vi har bare ett verv […]

Still som instituttillitsvalgt!

Som instituttillitsvalgt har du påvirkningskraft på flere områder. Samtidig som du er tillitsvalgt på instituttnivå og har ansvar for klassetilllitsvalgte sitter du også i studentrådene sammen med andre instituttillitsvalgte på ditt fakultet og fakultetstillitsvalgte, og du er også en del av studentparlamentet lokalt på Gjøvik. Det å være ITV er en deltidsstilling som er fin […]

Studentvalg høsten 2022

Oktober betyr valgperiode! Fra 10. oktober til 21. oktober kan DU stille til valg. Fra 24. oktober til 28. oktober skal det stemmes. Det som skal velges på Gjøvik er:– To studentrepresentanter til Studenttinget (Møte i Trondheim ca. en gang i mnd.)– Instituttillitsvalgte for disse instituttene: Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) Institutt for helsevitenskap […]

Tillitsvalgtkonferanse

Sitter du i en referansegruppe? Er du tillitsvalgt i klassen din? Tillitsvalgt ved NTNU? Ønsker du å bli bedre kjent med NTNU? Vil du vite hva det å være tillitsvalgt betyr? Studentdemokratiet ved NTNU inviterer studenttillitsvalgte ved alle nivå på NTNU til en konferanse fredag 09.september. Konferansen vil foregå i Trondheim og vil foregå på […]

Økt engasjement på Campus

Studentvelferd i fokus

Etter en lang sommer og en annerledes fadderuke så har Velferdsutvalget(VU) i Gjøvik endelig fyldig styre. Adrian Emil Chambe-Eng som leder for VU og Zeineb Moter som nestleder. Sammensetningen av Velferdsutvalget blir bestående av 4 NTNU studenter og 1 fra Fagskolen Innlandet. Der det skal blant annet jobbes med å forbedre idretts tilbudene for studenter […]

Studentparlamentet forbereder seg til en unik studiestart

Det kommende semsteret på NTNU i Gjøvik, byr på en spennende tilværelse! Vi i studentparlamentet jobber for å gjøre denne best mulig, med hjelp fra deg – selvfølgelig. Vi ønsker alle velkommen til en trygg og karakterbyggende studiestart, nye og gamle studenter i lag; nye innfallsvinkler og ideer definerer 2020 da verden ble snudd på […]

We look forward to see you all

English below. Studentparlamentet har nå lagt bak seg en flott sommer med kombinert overlapp fra tidligere ledelse til ny, og ferieavvikling. Vi har forberedt oss til å ta imot nye studenter, og ser veldig frem til å bidra til å gjøre din studiehverdag god. Du vil blant annet møte oss lørdag 18.august når Studentparlamentet og […]